Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019

13-07-2019 Slayer


αυτό ήταν το τέλος, ολόκληρης της εποχής μας

τι κι αν πολλοί τους είδαν για πρώτη φορά;
όλοι τους είδαμε για τελευταία φορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: